Profile Page


Dò Vé Số ORG, Dò Vé Số ORG - Tra cứu kết quả xổ số online
Dò Vé Số ORG

resume icon
The Contractor's Resume  

Availability Date: 05/24/1994  (NO RECRUITERS PLEASE)
Telephone Numbers: 09271977056

Current Address:
    132 Núi Thành, Hoà Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng
    Đà Nẵng     Vietnam 550000

E-Mail Address: dovesoorg@gmail.com

Personal Web Page: https://doveso.org/

Additional Contract Information:

Dò Vé Số ORG - Tra cứu kết quả xổ số online.

Dò vé số hôm nay sẽ giúp chúng ta may mắn hơn trong công cuộc chinh phục xổ số. 

May mắn là điều cần thiết nhưng đặt may mắn ở trang dò vé số trực tiếp nào thì cần xem lại 
Chúng tôi cung cấp cho anh em nhiều sự lựa chọn để có ngay kết quả xổ số nhanh nhất. Với 4 chuyên mục lớn là dò xổ số, dò vé số miền bắc, dò vé số miền nam, dò vé số miền trung và dò vé số theo thứ.
Hi vọng sẽ giúp anh em trong việc đơn giản hoá chơi xổ số.
Địa chỉ: 132 Núi Thành, Hoà Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 09271977056.
Website: https://doveso.org/
Email: dovesoorg@gmail.com
Annie Thuỷ Tiên - 24/05/1994


checkbox Willing to work over the internet
checkbox Willing to Relocate
checkbox Work Offsite ONLY
Citizenship:

Years of experience:
List of Skill sets: (premium service)


Acceptable Contract arrangements:
checkbox I do use contract agents/recruiters.
checkbox I am an Independent Corporation.
checkbox I am a Limited Liability Company (LLC).
checkbox I use an Umbrella company as employer of record.
checkbox I am an Independent Sole Proprietor (1099).
checkbox I can be an Employee of an Agent (W2).
checkbox I can be convertible to Employee of Client.
checkbox I am also looking for part-time work.
checkbox I will also bid fixed price work.


Scguild logo Member number: 12400,   since: 02/28/2020
Last Updated: 02/28/2020   Last Login: 02/28/2020
Current Membership Status: Listed
Premium Membership expires: 02/28/2020 (EXPIRED)
Listing will be deleted: 02/28/2022 (2 yrs after last update)
Hit Statistics:
      Profile Page

The Legal Disclaimer.

To pay dues to qualify for premium services, log in at the top of this page.

Copyright(c) 1995 - 2021 Software Contractors' Guild , 9725 Richland Hills Ln, Bakersfield CA 93306