Profile Page


Quay Thử Xổ Số ORG, Quay Thử Xổ Số ORG
Quay Thử Xổ Số ORG

resume icon
The Contractor's Resume  

Availability Date:   (NO RECRUITERS PLEASE)
Telephone Numbers: 09568892537

Current Address:
    34/45 Hoàng Ngọc Phách, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Ho Chi Minh City   Vi   Vietnam 700000

E-Mail Address: quaythuxosoorg@gmail.com

Personal Web Page: https://quaythuxoso.org/

Additional Contract Information:

Trước khi anh em xuống tay mua một con số nào thì hãy chậm lại 1 tí, vào quay thử xổ số ORG để kiểm tra xem cặp số đó có phải là may mắn cho anh em hôm nay không, đừng vội vàng.
Đặc biệt là quay thử xstb, quay thử xsmb tôi đã chết hụt mấy lần nhờ nó, và ăn cũng kha khá nhờ ẻm. Quay thử xsmn sẽ giúp chúng ta tương tự, có những con số may mắn trong ngày.
Cần thì gọi cho tôi 09568892537.

Địa chỉ: 34/45 Hoàng Ngọc Phách, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: quaythuxosoorg@gmail.com

Facebook fanpage https://facebook.com/quaythuxsmborg/
Twitter.com https://twitter.com/quaythuxosoorg
Linkedin Personal https://www.linkedin.com/in/quaythuxosoorg
Linkedin Bussiness https://www.linkedin.com/company/quaythuxosoorg
Pinterest.com https://pinterest.com/quaythuxosoorg
Reddit.com https://www.reddit.com/user/quaythuxosoorg
Tumblr.com https://quaythuxosoorg.tumblr.com/
Youtube Chanel https://www.youtube.com/watch?v=4IMrSGr4o00&t=1s
Youtube video https://youtu.be/jGJg_JjatEE
Google Site https://quay-thu-xo-so-org.business.site
Blogger.com https://quaythuxosoorg.blogspot.com/
Soundcloud.com https://soundcloud.com/quaythuxoso-org
Medium.com https://medium.com/@quaythuxosoorg
Behance.net https://www.behance.net/quaythuxosoorg
Scoop.it https://www.scoop.it/u/quaythuxosoorg
500px.com https://500px.com/quaythuxosoorg

checkbox Willing to work over the internet
checkbox Willing to Relocate
checkbox Work Offsite ONLY
Citizenship:

Years of experience:
List of Skill sets: (premium service)


Acceptable Contract arrangements:
checkbox I do use contract agents/recruiters.
checkbox I am an Independent Corporation.
checkbox I am a Limited Liability Company (LLC).
checkbox I use an Umbrella company as employer of record.
checkbox I am an Independent Sole Proprietor (1099).
checkbox I can be an Employee of an Agent (W2).
checkbox I can be convertible to Employee of Client.
checkbox I am also looking for part-time work.
checkbox I will also bid fixed price work.


Scguild logo Member number: 12447,   since: 03/10/2020
Last Updated: 03/10/2020   Last Login: 03/10/2020
Current Membership Status: Listed
Premium Membership expires: 03/10/2020 (EXPIRED)
Listing will be deleted: 03/10/2022 (2 yrs after last update)
Hit Statistics:
      Profile Page

The Legal Disclaimer.

To pay dues to qualify for premium services, log in at the top of this page.

Copyright(c) 1995 - 2021 Software Contractors' Guild , 9725 Richland Hills Ln, Bakersfield CA 93306